Bridgerubriek 10 augustus

Een zomerdrive per jaar is het streven, en die had ik al gehad met Bob Holl. Maar na een avondje doorhangen op het terras doe je vaak toezeggingen die in strijd zijn met het streven. Zo zat ik afgelopen week tegenover Jo Simons bij de zomerdrive van het Twentse Ros. Het was niet te warm, het bier was koud en mijn partner in vorm. Niets stond een gezellige avond in weg.

Meteen op spel twee toont Jo zijn klasse. We missen slem, maar eindigen wel in de beste manche. Het gaat om het afspel. Diverse leiders maken twaalf slagen, maar Simons weet er nog een dertiende uit te trekken:

W/OW
A V B 6 3 2
5
B 6
A H 10 5
5
9 8 7 4
V 2 H B 9 7 3
10 8 7 5 4 V 2
B 9 8 7 4 V 3
H 10
A 10 8 6 4
A H 9 3
6 2
 

Na de pas van west open ik de noordhand met 1♠ en herbied 3♣ na het 2 antwoord van zuid. Ik begraaf mijn zeskaart schoppen, maar vertel wel overwaarde en mijn tweede kleur. Zuid vervolgt met 3, de vierde kleur en legt aan in 3SA nadat ik mijn schoppen herhaal.

Met ongeveer dertig punten samen en alle kleuren goed gestopt, is 3SA een beter contract dan 4 in een major. Niet alleen zijn die extra tien punten een bonus, ook vermijd je scheve troefzitsels.

West begint met 8, klein belooft een plaatje. De leider duikt in de dummy en oost doet derde man. Simons wint in de hand, steekt over naar B en keert terug in zijn eigen hand met ♠H. Hij casht A en ♠10 en steekt over naar dummy met klaveren.

Er zijn zes slagen in schoppen, een in harten, drie in ruiten en twee in klaveren. Dat zijn er twaalf en als je dan een lange kleur uitspeelt, gaat iedereen vaak draaien en zweten. Zo ook hier. Er ontstaat een eindspel waar alle spelers nog vier kaarten hebben. In de dummy de laatste schoppen, een hartje en ♣H10. Oost bewaart drie harten en ♣V, zuid twee hartens, 9 en een klaveren. West houdt V, 10 en twee klaveren over.

Nadat zuid de laatste schoppen casht in de dummy gooit iedereen een harten. In slag elf steekt de leider met harten over naar zijn hand. Oost kan een harten missen, maar west zit in de problemen. Hij moet 10 vasthouden, omdat anders de 9 bij zuid hoog wordt en kan slechts een klaveren missen.

Jo speelt klaveren naar de heer en maakt nu zowel de vrouw als de boer vallen met ♣10 de dertiende slag.
3SA +4 scoort prima, slechts Van der Veen–Smit bieden en maken 6♠.

Het gaat de volgende ronden crescendo en de flessen wijn lonken reeds. Pas een gedoubleerde manche en twee gedoubleerde deelscores achter elkaar laten het schip zinken.
Het volgende spel hadden we beter kunnen doen:

W/OW
A H 9 8 4
A 5
A 6
V & 5 4
10 6
7 2
H V 8 2 B 9 6 4
H B 3 10 9 8 4 2
A B 8 2 H 9
V B 5 3
10 7 3
V 7 5
10 6 3
 

West opent 1♣ en Bob Holl doubleert als noord. Ik zwijg en Peter Ran (zuid) biedt 1♠.

Voor deze situatie bestaat ook biedtheorie. Met 2♣ beloof je 17-19 met een vierkaart schoppen, of als je een andere kleur herbiedt een loeisterke hand met die kleur. 2♠ Toont iets als 14-16 met vier troeven en 3♣ een 20+ hand met vierkaart schoppen. Meteen 3♠ is een goede hand met een vijfkaart in schoppen. Bob een theoreticus pur sang is (nog) niet op de hoogte en begint met 2♣ om na 2♠ van zuid nog 3♠ te bieden.

Peter Ran heeft geen trek en past op 3♠. Ik heb 2♣ gedoubleerd en daarmee mijn klaverenbezit gemeld.

West begint met een hartenplaatje en de leider wint in de dummy. Na twee rondjes troef krijgen we onze hartenslag. Ik (oost) kom aan slag en switch naar ruiten. De leider speelt klein in de hand en neemt de slag met A in noord.

Ran duikt een ruiten uit naar de boer van west. De route naar down is nu H spelen. Zuid moet troeven in de dummy en een kleine klaveren is dan voor de boer van west die klaveren speelt naar de heer van oost. Harten na moet zuid troeven in noord en er gaat nog een slag in klaveren verloren.

West was onzeker over de verdeling in de rode kleuren en speelde ♣A en ♣B na. Nu werd ♣10 de negende slag.

De helft van het veld eindigt in 4♠ en is er zelfs een leider die tien slagen maakt, hoewel een betere beschrijving is dat de tegenspelers maar drie slagen konden winnen. De andere leiders sneuvelen in de manche en samen met degenen in lagere schoppencontracten mochten we minder dan 30% noteren.

Geen wijn, maar wel 3 meesterpunten. Een aangename avond!