Bridgerubriek 11 januari

De derde ronde van het Topcircuit van vorige week had iets van een gezellige middag met vrienden en bekenden. De drie spellen die elke ronde moesten worden gespeeld, werden afgeraffeld om daarna buiten te keuvelen. De tijd van het jaar nodigt uit tot verbroedering en bridge komt op de tweede plaats. Het resultaat was er ook naar.

Ik kwam geen moment in de flow en nam een paar dubieuze beslissingen. Gelukkig deed de tegenpartij vrolijk mee, zodat we aan het eind van de dag nog 13 impen hadden verzameld. Toegevoegd aan het eerder opgebouwde saldo leidt dat tot een zevende plaats in de stand en met nog een rondje voor de boeg goede vooruitzichten op het bereiken van de finale eind februari.

De volgende 4 bleek een hersenkraker:

O/Allen
V 8 7
9 8 7 5 4 2
H
10 4 2
A 10 9 6
B 5 4 2
- A B 10 6
B 8 6 5 4 3 V 10
9 5 3 V B 7
H 3
H V 3
A 9 7 2
A H 8 6
 

Na een 2SA opening eindigen NZ in 4 en begin ik met ruiten.

De leider wint in de dummy en speelt meteen harten. Geon Steenbakkers duikt natuurlijk en zuid wint de slag met H. Ik renonceer en gooi een ruitje. Het tempo stokt even, maar uiteindelijk gaat zuid verder met een ruitenaftroever in de dummy.

Een dubieuze speelwijze. Ze gaat door met schoppen naar de heer en aas van west. Ik ga ook in de fout door ruiten na te spelen in plaats van schoppen. De leider kan het nu maken door een schoppen af te gooien. Oost kan troeven, maar dan gaat buiten A geen slag meer verloren.

De leider gooit echter en klaveren en Geon troeft. Met schoppen na is zuid nu down, maar Steenbakkers speelt klaverenboer. Ook dat is verkeerd, want door twee hoge klaveren te spelen en er eentje te troeven is zuid dan binnen.

Gelukkig vindt ze dat niet en speelt schoppen naar de vrouw en troef. Oost stapt op met A en speelt ♠B die de leider moet troeven, waardoor B de downslag is.

Het is een lastig spel, maar de waterval aan fouten is hilarisch om te zien na afloop.

Harten na in slag twee lijkt normaal. Met troef aas bij oost, of de harten rond ben je klaar. Nu oost een vierkaart blijkt te hebben, dreigen echter verliezers in schoppen, klaveren en twee in troef en is de oplossing een schoppen te troeven niet de juiste zoals we zagen.

De leider speelt A in slag drie en gooit een klaveren uit de dummy. Dan volgen drie rondjes klaveren waarbij je de laatste troeft in de dummy. De dertiende klaveren is nu vrij en je bent meteen in noord om weer troef te spelen. Je beperkt zo je troefverliezers tot twee en zonder klaverenverliezer ben je met verliezer in schoppen klaar.

♠A gaat wel verloren, maar de derde schoppen van de dummy parkeer je op de vrije klaveren. Oost mag best troeven van zijn vaste troefslag.

Meer leiders haalden maar negen slagen in plaats van tien. Twee westspelers mochten 3 spelen, een lokaal duo eindigde in 2SA en een stel junioren bereikten slem zodat een down 6 imps opleverde.

Met een klein plusje begonnen we aan de laatste ronde en het eerste spel van die ronde was een leuke:

O/-
-
-
A H 10 9 8 2
H V B 10 8 5 3
A B 7 3
H 10 9 8 6 4
A 7 6 5 4 3 V 10 9
6 B 4
7 2 9 6
V 5 2
H B 8 2
V 7 5 3
A 4
 

Geon begint met een Multi 2 met de oosthand en ik bied 4. Ik verzoek hem zijn kleur te bieden, zodat hij leider wordt. Hij biedt 4♠ en als ik de kaartjes al wil opruimen komt noord nog even langs met 4SA.

Na de pas van oost biedt zuid 5 en het lijkt erop dat NZ aan het redden zijn. Met twee azen zullen ze niet veel overslagen maken en misschien heeft partner een singleton harten of een andere slag en krijgen we het down.

Ik doubleer en kom uit met A.
Noord mompelt iets van “eens moet hij erbij zitten” en legt zijn tweekleurenspel neer. Hilariteit alom en zeker als zuid ♣A en V in vieren laat zien en informeert of dat genoeg is.

We vinden het meer dan genoeg en NZ scoren 5 gedoubleerd met twee overslagen. Het lijkt een drama, maar toch is het doublet de meest succesvolle actie van de dag voor me. Meer dan de helft van het veld bereikt het zeven niveau en de anderen spelen al dan niet gedoubleerd of geredoubleerd klein slem.

De enige tafel die niet in slem komt is de onze, zodat we met -750 liefst 10 imps winnen! 10 Keer prijkt 7♣ of 7 gedoubleerd op de lijst. Dat is 1630. Ook de aspiranten Roland en Sander Goor die als invallers mochten opdraven doen het goed met 6 geredoubleerd met een upje voor 1580.

Onze -750 is dus peanuts en zonder mijn dwaze doublet had noord zeker slem geboden en vraag ik me af wat hem bezielde niet te redoubleren. Misschien was hij bang dat we naar 5♠ zouden gaan. OW kunnen inderdaad voordelig redden. Het overkwam Krijgsman-Cornelissen die daardoor net van een prijs werden afgehouden.

Dit weekend de laatste ronde van de viertallencompetitie.