Bridgerubriek 11 mei

Het is lang geleden dat we zelf de spellen moesten schudden. Een enkele keer gebeurt het nog, maar meestal heeft de computer voor de verdelingen gezorgd en een nijver TC-lid de spellen gevuld. Door zoveel mogelijk menselijke tussenkomst te vermijden, wordt de verdeling van de spellen realistischer, zeggen ze.

Zoals te verwachten bij iets nieuws en zeker in het begin was het geklaag niet van de lucht. Secce heren vlogen je om de oren en een renonce per spel was niet ongewoon. Het is allemaal volgens de kansberekening, maar mijn scepsis blijft.

Bij de viertallencompetitie spellen we setjes van zestien spellen en ik probeer steeds het thema te vinden. Zit het slecht dan bied ik rustig en lukken de eerste snits, dan gaan alle remmen los. Volkomen irrationeel, ik weet het, maar niets menselijks is me vreemd.

Anderen dragen het hele toernooi hetzelfde shirt, gebruiken steeds hetzelfde toilet en pen, of erger dragen steeds dezelfde sokken. Voor een dag gaat dat nog, maar als je een paar dagen in touw bent… Bijgeloof hoort erbij!

Het thema van de spellen bij de laatste clubavond was snel gevonden: dikke fits!

N/Allen
H V 10 9 3
3
B 8 5
B 8 5 2
8 7 6
-
8 4 A H V 9 5
V 4 10 9 7 3 2
A H 10 9 7 3 V 6 4
A B 5 4 2
B 10 7 6 2
A H 6
-
 

Het is donderdagavond en de clubavond van Schuttersveld. Het veld is gemêleerd en de groep klein. Ik speel als vervanger voor Matthieu met Esther Sijtsma. Noord laat zijn beurt voorbijgaan en ik open de oosthand met 1.

Zuid volgt in schoppen en Esther meldt met 2♣ haar klaverenkleur. Noord heeft weinig honneurkracht, maar wel een onevenwichtige verdeling en mooie troefsteun. Het in de praktijk gekozen 2♠ bijbod doet de kaart geen recht aan. Als ook zuid, OW zijn hun ei al kwijt, geen zetje mee doet, sterft het bieden uit.

Na harten voor de vrouw speel ik klaveren. De leider troeft en gaat in de cross-ruff. Onderweg casht hij twee hoge ruiten en eindigt met elf slagen. +200 Is een de beloning voor weinig dapper bieden.

Er is nog een duo dat niet hoger dan de deelscore komt, maar aan de andere tafels gaat het bieden gelukkig wel de hoogte in. 4♠ Met een upje scoort precies midden en dat betekent dat er twee tafels met een hogere score zijn.

Wat moet je bieden met de noordhand nadat partner volgt in schoppen? De pragmaticus telt tien troeven samen en springt naar de manche. In paren enigszins gewaagd. Als je een inviet kunt doen met ten minste vier troeven en een korte kleur heeft dat de voorkeur. 3 Is een suggestie.

Zuid gaat met zijn os zeker door naar 4♠.
Oppervlakkig gezien lijkt het dat je twaalf slagen kunt maken nu V naar beneden komt. Maar als je probeert alle klaveren te troeven in je hand, kom je troeven te kort nu west een driekaart heeft. Ook alle harten troeven heeft te kampen met dat euvel.

Elf slagen is het maximum.

De Kootstra’s eindigen in 5♠ gedoubleerd en halen met een beetje hulp wel twaalf slagen en scoren 1050. Een top zou je denken, maar een duo verongelukt. Ze gooien de reddingsboei uit tegen 4♠. De gekozen kleur is niet het best. In 5 gaat oost (iets te veel) zeven down voor een spectaculaire -2000.

O/NZ
B 8 4 3 2
A V 7 6
A H 6 5
-
A H 5
-
10 9 2 H 5
8 3 V B 10 9 7 4 2
V 5 4 3 2 A 10 9 7
V 10 9 7 6
B 8 4 3
-
H B 8 6
 

Esther opent de oosthand met 1 en Jan Haverkate volgt agressief 1♠. Na mijn 1SA peinst Inez Pelle even. Er zijn talloze opties. Inez kiest voor het praktische 4♠.

Als de kwetsbaarheid omgedraaid zou zijn, had je oost misschien stil gekregen, maar met deze verdeling en gunstige kwetsbaarheid ligt het voor de hand uit te nemen. Oost biedt 4SA en dat betekent lange ruiten met een tweede kleur. Ik bied 5♣, maar Inez biedt nog 5♠.

Ik heb de bieding met grote ogen zitten bekijken. Mijn partner opent, ik heb de twee hoogste troeven en de tegenstanders zitten op het vijfniveau. Ik doubleer.

De ruitenstart troeft de leider en hij speelt uiteindelijk een harten naar de vrouw en heer en eindigt eentje down. Een losse top voor ons.
Je kunt je afvragen of oost met 4SA de bieding moet openhouden. Meestal speelt een 5-4 fit minder goed dan een 7-2 fit. 5♣ Gaat drie down, maar kun je dat doubleren?

Noord hoopte wellicht met 4♠ iedereen de mond te snoeren, maar het vervolg is niet onvoorstelbaar. Om die reden kun je beter iets anders verzinnen. Na 4♣ (splinter?) bied oost zeker 4 en kun je na twee passen de bal in het spel houden met een tweede controle (4). Als noord dan met 4SA dezelfde tactiek toepast, kun je met een pas na 5♣ de beslissing aan partner laten. Met HB van troef is doublet dan vanzelfsprekend.

Het veld redt met twee keer 5 en een keer 6. De 300 en 500 punten halen het niet bij die ene 620 in 4♠, maar zijn beter dan zelf down gaan.

Het is leuk zo’n dikke fit, maar brengt zijn eigen problemen mee.