Bridgerubriek 13 juli

Een zomerdrive per seizoen is de afspraak. Bob Holl weet dat en gooit een balletje op. Onder de voorwaarde dat we niet 4 als singleton harten of azenvragen met schoppen spelen stem ik toe. Die voorwaarde weerhoudt Bob niet een week van te voren een Word-document met verscheidene pagina’s op te sturen met speciale afspraken. Ik heb hem beloofd er niet naar te zullen kijken.

We spelen CS, common sens en dat is al lastig genoeg. Zo volg ik harten en komt Bob met schoppen uit tegen 3SA van de leider. Hij hoopte dat ik een vierkaart in schoppen zou hebben. In het bieden hebben we verder geen misverstanden, wel houdt Bob hardnekkig vast aan 3e-5e en ben ik meer van kleintje belooft plaatje tegen sans.

De eerste twaalf spellen heb ik beleefd mijn dummy neer gelegd of met mijn vijfpunter als een leeuw verdedigd. Pas later op de avond kan ik een kunstje laten zien:

O/Allen
V B 10 6 5
A 2
A H 4 2
9 8
A 9 8 2
7 3
H 8 6 5 B 9 3
B 7 5 9 3
H 6 B 10 5 4 3 2
H 4
V 10 7 4
V 10 8 6
A V 7
 

Na de pas van oost open ik de zuidhand met 1. Inez Pelle doubleert informatief. En Bob meldt zijn schoppens om na mijn 1SA met 2♣ te checken of ik een driekaart schoppen heb. Die heb ik niet zodat we in 3SA komen.

Inez begint met een kleine schoppen en dat vertelt een hoop over haar kaart. Ik neem in de hand en speel schoppen terug. West duikt nog een rondje, maar neemt de derde slag. Oost gooit daarop een oneven klaveren af, een aansignaal in die kleur, en dat is de reden dat west onvervaard met ♣H voortzet.

Ik neem en speel de twee hoge ruiten in noord om me te wapenen tegen een 4-1 zitsel. Het blijkt dat west een driekaart heeft en ik concludeer dat ze waarschijnlijk een 4-4-3-2 verdeling heeft.

Dat betekent dat oost de enige is die de klaverenkleur controleert. Maar om hem in dwang te brengen moet hij nog een kleur tegenhouden. Dat kan alleen harten zijn.

Ik speel ruiten naar de vrouw en incasseer ook 10. West gooit een schoppen en oost twee klaveren. Nu volgt V. West heeft zeker H en ik hoop dat oost de boer heeft. Op die manier transfereer je de hartendekking van west naar oost.

West dekt met H en ik neem de slag in de dummy met het aas en speel de vrije schoppen af. Oost moet inderdaad de dekking in een van de kleuren opgeven en ik scoor 10 als twaalfde slag voor een losse top. Bob kijkt tevreden.

Het is niet vaak dat vijf in een lage kleur beter is dan 3SA.

O/OW
A 8 4 2
A 8 4
V B 7
B 8 7
9 7 5 3
H V B 10 6
H 5 3 10 9 7 6
8 6 4 2 H 5
9 4 A 2
-
V B 2
A 10 9 3
H V 10 6 5 3
 

Bob begint als oost met 1♠ en Olaf Bouman volgt 2♣. Met vier troeven mee steun ik altijd en vier troeven zonder veel honneurkracht nodigt uit tot 3♠. We zijn echter kwets tegen niet en belangrijker het is paren, zodat ik volsta met 2♠. 3♠ Kost inderdaad 500.

Na 2♠ doubleert Taeke Cramer. Volgens hun afspraken een goede verhoging in klaveren. Bob twijfelt heel even, maar past en Olaf biedt 3♠. Hij heeft overwaarde en informeert of zijn partner de schoppens stopt. Dat doet noord, maar 3SA wordt geen succes.

De leider houdt de schoppenstart drie keer op in de hoop dat degene met de vrije schoppen niet ♣A heeft. Die hoop is ijdel, want na ♠A speelt noord klaveren en Bob is er als de kippen bij om de downslag te cashen.

Het spel wordt zeven keer gespeeld en aan twee tafels gaat noord in 3SA down. Drie keer wordt de klaverenmanche gespeeld en twee paren stoppen in een klaverendeelscore.

In het biedverloop van Taeke en Olaf zou ik niet met 3♠ verder gaan. Beter lijkt me 3 om nog iets van je hand te vertellen. Als noord dan concludeert dat je tien kaarten in de lage kleuren hebt, kan hij temporiseren met 3, Zuid heeft, nu noord niet zelf 3SA voorstelt, dan helemaal geen trek meer in 3SA.

6♣ Is wat overdreven, maar 5♣ met een upje scoort meer dan 80%.
Dat was de zomerdrive van het Twentse Ros, misschien nog maar eentje later in de maand.