High Level Decisions

Deze verzameling spellen heeft als doel zoveel mogelijk aspecten van beslissingen in competitief bieden op hoog niveau te laten zien en er van te leren.

Altruïsme

West

2 D
6 D
Pass
North

4 D
Dbl
East

5 D
Pass
South
1 H
5 H
Pass
Board 3
IMPs
E-W Vul
S A 8 7
H A 9 5 2
D
C J 9 8 6 5 2
S Q 10 9 6
H
D A K Q 5 4 3 2
C 7 4
TableS K 5 4 3
H J 8 6
D J 10 9 7 6
C Q6 D× West
S J 2
H K Q 10 7 4 3
D 8
C A K 10 3

Na de 1 opening van partner en een 2 volgbod rechts is je (noord) kaart van een veelbelovende negenpunter veranderd in een beul. Je hebt drie eerste ronde controles en een zeskaart waar zeker perspectief in zit.

De eerste vraag is of je 4, of 4♣ biedt. Met 4♣ zal partner enthousiast worden als hij een fit heeft en voor 4 spreekt de duidelijkheid dat er in die kleur ten hoogste een verliezer is. Daarbij vertel je met 4 ook dat je kracht in de zwarte kleuren zit.

Een beetje verrassend, maar online betaal je slechts in punten en niet in guldens, biedt links nog 5. Partner doet nog mee met 5 en de kwetsbare tegenstanders blijven doorbieden, want west neemt uit met 6.

Vraag twee: wat moet je denken van partners 5 bod. Partner heeft ook de kwetsbaarheid gezien en ziet blijkbaar meer winst in zelf spelen dan tegenspelen. Daarnaast is de kracht gelimiteerd, want met pas, duidelijk forcing, en dan na doublet van noord pas 5, had zuid een sterkere hand kunnen vertellen.

Je hebt twee azen, je partner heeft geopend en de tegenstanders zijn kwetsbaar en spelen slem. Doublet lijkt vanzelfsprekend. Maar is het dat wel?

De tegenstanders hoeven dan wel niet af te rekenen, maar ze zijn niet gek geworden en rentenieren kun je vast niet van het tegenspelen van 6 gedubbeld. Tegenover twee keer HV in de ronde kleuren maak je zelf slem en gaat het erom of je het meteen biedt of door een pas het aan partner overlaat.

Goede kans dat je 6 mag spelen, of meer scoort uit de extra downslag in 7. 7 bieden, lijkt lastig door de ruitenbarrage.

Topcircuit januari 2020 (1)

West

2 C
4 D
6 C
North

3 S
Pass
Pass
East
Pass
4 C
4 S
Pass
South
1 S
Pass
Pass
Pass
Board 1
None Vul
S K 8 4 3
H Q J 6 5 4
D 6 5 3
C J
S A 7
H 8
D A J 9 2
C A Q 10 9 8 4
TableS J 2
H 10 2
D K Q 10 7 4
C K 7 5 36 C West
S Q 10 9 6 5
H A K 9 7 3
D 8
C 6 2

Bij de gezamenlijke discussie is een aantal vragen aan de orde gekomen:

1) Kun je de oosthand met een zwakke twee in ruiten openen?
2) Heeft zuid een opening?
3) Moet zuid nog doorbieden en zo ja wat na 4♣?
4) Spreek af dat je een bod overhebt om (relatieve) kracht zonder cue. Hier is dat 4♠.

De antwoorden:

1) De meerderheid vond dat je de oosthand moet openen met een zwakke twee in ruiten. De kleur is in orde, ondanks de vijfkaart.
2) Weliswwaar maar negen punten, maar de twee vijfkaarten vergoeden veel. Je kunt een rondje passen en hopen dat je je kaart in de tweede ronde kunt vertellen, maar zo nu en dan krijg je die kans niet meer.
3) Ik vind 4 in orde. Je laat partner meebeslissen op hoger niveau, geeft de tegenstanders minder ruimte en vertelt de uitkomst.
4) 4♠ als Last Train helpt in het bieden van slem. Zonder truc na 4 zit je vast.

Topcircuit januari 2020 (2)

West
Pass
2 S
Pass
North
Pass
4 H
Pass
East
1 S
4 S
South
2 H
Pass
Board 2
IMPs
Both Vul
S 8 4 2
H K 9 2
D Q 8 7
C K Q J 5
S 7 5 3
H A 8 7 3
D A 9 4 3
C 7 4
TableS A Q J 10 9
H
D K J 10 5 2
C 9 6 34 S East
S K 6
H Q J 10 6 5 4
D 6
C A 10 8 2

De volgende punten kwamen aan bod:

1) Is 4♠ een normale actie?
2) Wat vind je van de pas van zuid na 4♠?
3) Heeft noord een ander bod na 2♠?
4) Kan zuid 5 bieden na 4♠?

De antwoorden:

1) De 4♠ herbieding is normaal met een 5-5 en steun van partner. Je hebt geen idee wie wat kan maken, maar aan 4♠ kun je geen buil vallen
2) Zuid heeft evenmin een idee aan wie het spel behoort, het 4 van noord geeft weinig informatie. 5♥ Zou een schot in het duister zijn.
3) 4 Is een goed bod als iedereen past, maar dat gebeurt natuurlijk zelden. Met 4♣ fitbid of 2SA/3♠ algemene kracht en troefsteun vertel je meer van je hand.
4) Na 4 is 5 geen optie. Als partner louter shape heeft ga je voor 800. Maar zeker na 4♣ komt 5 in de buurt.
Met harten uit gaat de leider in 4♠ down als hij V niet vindt.