High Level Decisions

Deze verzameling spellen heeft als doel zoveel mogelijk aspecten van beslissingen in competitief bieden op hoog niveau te laten zien en er van te leren.

One for the road?

West

2 D
Pass

North

3 C
6 C

East

4 H
6 D

South
1 S
5 C
 ?

Board 1
IMPs
E-W Vul

S K J
H 10 7 3 2
D
C K Q J 7 5 4 3

S 8 6 5 4
H 6
D A K J 5 3 2
C 10 2

TableS 9
H A Q J 9 8 5 4
D Q 10 8 6
C 6

S A Q 10 7 3 2
H K
D 9 7 4
C A 9 8

Een spel waar je de indruk hebt dat er 60 punten inzitten. Het volgbod van west is aan de lichte kant, maar daarna oogt het tot en met 4 wel normaal. Zuids 5♣ is dapper en dat kun je ook zeggen van 6♣ van noord.

Oost wil maar een ding en dat is zelf spelen. Na partners volgbod laat hij de tegenpartij natuurlijk niet hun gang gaan. 6 Kwets tegen niet ziet er bijzonder uit, maar met een 7411 verdeling kan je een potje breken.

De hamvraag is wat zuid moet doen. Als je concludeert dat, in het licht van het vele bieden, partner wel ♠H moet hebben voor zijn 6♣ bod, is 6♠ een overweging. Ook pas kan. Je boodschap is dat je geen idee hebt, en de beslissing aan partner overlaat. Kan noord dan nog 6♠ bieden? Na twee keer harten, de laatste hoog getroefd, speel je beide hoge schoppen in de dummy om daarna met ♣A in de hand te komen voor de andere troeven. Het gaat allemaal net.
Lastig biedprobleem wel.

+200 tegen 6X leek geen vetpot, maar aan de andere tafels variëren de contracten van 5♠ gemaakt en 5♣ +2 tot 4 contract en 5X gemaakt. +200 zit er precies tussenin.

Veilige plus

West
1 S
North
Dbl
East
4 S
South
 ?
Board 8
IMPs
None Vul
S
H A 9 8 5
D A K J 8 6
C A 9 8 7
S A K J 6 3
H K J 7 4
D 10 9 7 2
C
TableS Q 9 8 7 2
H Q 10 3
D 5 3
C Q 3 2
S 10 5 4
H 6 2
D Q 4
C K J 10 6 5 4

Hoewel je korte schoppen mag verwachten, iets dat niet altijd zo is, sommigen bieden doodleuk 4♠ met een driekaart en twaalf punten, is 5♣ te agressief. Niet zelden ga je down als partner een gemiddeld infodoublet heeft en is 4♠ ook te hoog.

Je wacht daarom een rondje en partner doubleert nog een keer. Zijn boodschap de tweede keer is: ik heb meer kracht. Nu valt er meer te zeggen om 5♣ te bieden. Na het tweede doublet bied je in feite alleen als je het idee hebt dat je iets kunt maken. tegenover een sterke partner zijn de zeskaart klavereen en V genoeg.

Partner zal met 5♠ verder borduren en als je daarop optimistisch 7♣ biedt, schrijf je even later +1440. Passen op het tweede doublet onder het mom, we noteren een veilige plus faalt. Je zeskaart limiteert de verdedigende waarde van partner en met maximaal ongelukkige handen links en rechts krijg je maar drie slagen in de verdediging. -590 Is niet fijn.

Met onevenwichtige handen en lange kleuren moet je bieden. De ongelukkige passers suggeren 4SA in plaats van doublet. Maar dan moet je per se spelen op het vijfniveau. Zuid moet beslissen na het tweede doublet en dan eet je van twee walletjes.

Klap bij heldere hemel

West

1 D*
Pass
Dbl
North

4 S
Dbl
Pass
East
1 C*
5 D
Pass
Pass
South
Pass
Pass
5 S
Pass
Board 1
IMPs
Both Vul
S K Q 9 7 6 4 3 2
H K 10 4
D
C A K
S 10 8
H A Q 9 6 3
D 10 5
C J 6 4 2
TableS A
H J 2
D A K Q J 9 4 3
C 10 5 35 S× North
S J 5
H 8 7 5
D 8 7 6 2
C Q 9 8 7

Na de sterke 1♣ opening van oost en een negatief antwoord van west springt noord naar 4♠. Oost biedt zijn kleur en na twee passen doubleert noord.

Volgens de uitleg toont hij een goede hand en de bieding is niet gebaseerd op ruiten tegen.

Als ik het spel zit te bekijken denk ik dat zuid weinig anders heeft dan pas. Je offensieve waarde is nul en verdedigend mag je hopen dat ♣V van enige waarde is. Zuid denkt er echter heel anders over en biedt binnen een seconde 5♠.

Ik rol van mijn stoel, want het contract is dicht. Er is wel een downstart en die is troefaas en ook B. Na ♠A moet oost een kleine harten spelen voor west die nog een rondje troef doet. Later komt er nog een hartenslag binnen. Na B moet west duiken en heb je ook twee slagen in harten en ♠A.

Niet zo raar vindt oost die uitkomsten niet en begint met A. De leider troeft af, incasseert twee hoge klaveren en speelt troef. Met ♠A goed komt hij altijd in de dummy om de vrije ♣V een hartenverliezer te parkeren. Harten naar de hand leidt hierna tot +850.

Niemand zegt iets na afloop en dat is maar goed ook.

Het spel wordt 20 keer gespeeld en 11 keer in 5♠, of 5♠ gedubbeld. In vergelijkbare biedverlopen biedt noord zelf nog 5♠ in 7 gevallen, maar er zijn vier zuidspelers die na het doublet van noord nog 5♠ bieden. Je zou toch zeggen: je hebt er eerder drie dan elf.

Opgelegd

West

4 C
Pass
North

4 H
 ?
East
Pass
5 C
South
1 H
Pass
Board 1
IMPs
N-S Vul
S A Q
H K 7 4
D J 10 7 3
C J 6 5 2
S 4 3
H 6
D K 8 4
C K 10 9 8 7 4 3
TableS K 10 7 5 2
H J 10 8 2
D 6 2
C A Q
S J 9 8 6
H A Q 9 5 3
D A Q 9 5
C

De woeste sprong naar 4♣ van west ontneemt NZ alle ruimte om nog iets uit te zoeken. Partner frommelt er nog 4 tussen, maar na 5♣ van oost heb je met de zuidhand geen idee wat je moet bieden en daarom pas je. Partner heeft onder druk 4 geboden en kan nog diverse handen hebben.
De pas van zuid is, nu oost een gepaste hand heeft, forcing. Met een evenwichtige minimale hand zou je doubleren om partner te ontmoedigen door te bieden.

Voor 5 heb je te weinig en met pas vertel je tevreden te zijn met de beslissing die hij neemt. Dat houdt in dat je gedoubleerd kunt tegenspelen, maar ook 5 kan spelen.

Met een sterkere hand pas je ook eerst om na het doublet van partner verder te bieden. Je doet dan een slempoging. Meteen 5 na 5♣ is competitief en belooft meer harten.

Wat dient noord te doen na twee passen? Hij weet dat zuid een renonce in klaveren heeft en dat maakt zijn hand fraaier, omdat alle punten buiten de klaveren zitten. Aan de debet kant staan echter de driekaart in troef en het feit dat partner de beslissing aan jou laat. Doublet lijkt daarom opgelegd, volgens het panel op de Denktank, en scoor je nog 500. Geen slechte score overigens, 4 is nog een hele toer met de harten 4-1 en beide heren mis.

Altruïsme

West

2 D
6 D
Pass
North

4 D
Dbl
East

5 D
Pass
South
1 H
5 H
Pass
Board 3
IMPs
E-W Vul
S A 8 7
H A 9 5 2
D
C J 9 8 6 5 2
S Q 10 9 6
H
D A K Q 5 4 3 2
C 7 4
TableS K 5 4 3
H J 8 6
D J 10 9 7 6
C Q6 D× West
S J 2
H K Q 10 7 4 3
D 8
C A K 10 3

Na de 1 opening van partner en een 2 volgbod rechts is je (noord) kaart van een veelbelovende negenpunter veranderd in een beul. Je hebt drie eerste ronde controles en een zeskaart waar zeker perspectief in zit.

De eerste vraag is of je 4, of 4♣ biedt. Met 4♣ zal partner enthousiast worden als hij een fit heeft en voor 4 spreekt de duidelijkheid dat er in die kleur ten hoogste een verliezer is. Daarbij vertel je met 4 ook dat je kracht in de zwarte kleuren zit.

Een beetje verrassend, maar online betaal je slechts in punten en niet in guldens, biedt links nog 5. Partner doet nog mee met 5 en de kwetsbare tegenstanders blijven doorbieden, want west neemt uit met 6.

Vraag twee: wat moet je denken van partners 5 bod. Partner heeft ook de kwetsbaarheid gezien en ziet blijkbaar meer winst in zelf spelen dan tegenspelen. Daarnaast is de kracht gelimiteerd, want met pas, duidelijk forcing, en dan na doublet van noord pas 5, had zuid een sterkere hand kunnen vertellen.

Je hebt twee azen, je partner heeft geopend en de tegenstanders zijn kwetsbaar en spelen slem. Doublet lijkt vanzelfsprekend. Maar is het dat wel?

De tegenstanders hoeven dan wel niet af te rekenen, maar ze zijn niet gek geworden en rentenieren kun je vast niet van het tegenspelen van 6 gedubbeld. Tegenover twee keer HV in de ronde kleuren maak je zelf slem en gaat het erom of je het meteen biedt of door een pas het aan partner overlaat.

Goede kans dat je 6 mag spelen, of meer scoort uit de extra downslag in 7. 7 bieden, lijkt lastig door de ruitenbarrage.

Topcircuit januari 2020 (1)

West

2 C
4 D
6 C
North

3 S
Pass
Pass
East
Pass
4 C
4 S
Pass
South
1 S
Pass
Pass
Pass
Board 1
None Vul
S K 8 4 3
H Q J 6 5 4
D 6 5 3
C J
S A 7
H 8
D A J 9 2
C A Q 10 9 8 4
TableS J 2
H 10 2
D K Q 10 7 4
C K 7 5 36 C West
S Q 10 9 6 5
H A K 9 7 3
D 8
C 6 2

Bij de gezamenlijke discussie is een aantal vragen aan de orde gekomen:

1) Kun je de oosthand met een zwakke twee in ruiten openen?
2) Heeft zuid een opening?
3) Moet zuid nog doorbieden en zo ja wat na 4♣?
4) Spreek af dat je een bod overhebt om (relatieve) kracht zonder cue. Hier is dat 4♠.

De antwoorden:

1) De meerderheid vond dat je de oosthand moet openen met een zwakke twee in ruiten. De kleur is in orde, ondanks de vijfkaart.
2) Weliswwaar maar negen punten, maar de twee vijfkaarten vergoeden veel. Je kunt een rondje passen en hopen dat je je kaart in de tweede ronde kunt vertellen, maar zo nu en dan krijg je die kans niet meer.
3) Ik vind 4 in orde. Je laat partner meebeslissen op hoger niveau, geeft de tegenstanders minder ruimte en vertelt de uitkomst.
4) 4♠ als Last Train helpt in het bieden van slem. Zonder truc na 4 zit je vast.

Topcircuit januari 2020 (2)

West
Pass
2 S
Pass
North
Pass
4 H
Pass
East
1 S
4 S
South
2 H
Pass
Board 2
IMPs
Both Vul
S 8 4 2
H K 9 2
D Q 8 7
C K Q J 5
S 7 5 3
H A 8 7 3
D A 9 4 3
C 7 4
TableS A Q J 10 9
H
D K J 10 5 2
C 9 6 34 S East
S K 6
H Q J 10 6 5 4
D 6
C A 10 8 2

De volgende punten kwamen aan bod:

1) Is 4♠ een normale actie?
2) Wat vind je van de pas van zuid na 4♠?
3) Heeft noord een ander bod na 2♠?
4) Kan zuid 5 bieden na 4♠?

De antwoorden:

1) De 4♠ herbieding is normaal met een 5-5 en steun van partner. Je hebt geen idee wie wat kan maken, maar aan 4♠ kun je geen buil vallen
2) Zuid heeft evenmin een idee aan wie het spel behoort, het 4 van noord geeft weinig informatie. 5♥ Zou een schot in het duister zijn.
3) 4 Is een goed bod als iedereen past, maar dat gebeurt natuurlijk zelden. Met 4♣ fitbid of 2SA/3♠ algemene kracht en troefsteun vertel je meer van je hand.
4) Na 4 is 5 geen optie. Als partner louter shape heeft ga je voor 800. Maar zeker na 4♣ komt 5 in de buurt.
Met harten uit gaat de leider in 4♠ down als hij V niet vindt.